PyroSlide™1100

耐高温金属轴承

询问报价 填写具体项目

形状

可定制,无论形状大小或尺寸如何,我们可以根据需要定制,并可以大批量生产

技术信息 – 公制

总体特性                          单位           数值         
最大载荷,p

静态(at 20°C/68°F)

动态 (at 550°C/1022°F)

动态 (at 750°C/1382°F)

MPa
 

MPa
 

MPa

200
 

10
 

2

工作温度

最小

最大

°C

°C

-50/-40

800/1472

线性热膨胀系数  

10-6/K

16-18